Tacoma Coaching - intervisie

intervisie

home > workshops > intervisie


Intervisie is collegiale consultatie: samen met collega's bespreken waar je in je werk tegenaan loopt.

Tacoma Coaching helpt bij het opzetten van intervisie door een open cultuur te scheppen en een heldere structuur te geven.

Doelen van intervisie:
 • snelle manier om tot oplossing en inzicht te komen
 • verbetering van competenties: assertiviteit, klantgerichtheid, samenwerking, professionaliteit, regievoering, luistervaardigheden, probleemoplossend vermogen, communicatieve vaardigheden, reflectie
 • leren doorvragen, open vragen stellen
 • vermeerdering vakkennis
 • meer begrip voor andermans situatie
 • Deming cirkel: plan-do-check-act
 • versterking teamgeest


Tacoma Coaching besteedt aandacht aan:
 • het intervisiemodel
 • open vragen stellen
 • feedback geven en ontvangen
 • groepsdiscussieReacties klanten

Veilig en duidelijk
Binnen onze afdeling is intervisie ingevoerd met als doel de kwaliteit van het werk te verbeteren door collegiale consultatie in een veilige sfeer.
Samen met Joke zijn voorwaarden ontwikkeld om deze gewenste sfeer te creëren.
Joke heeft de eerste drie bijeenkomsten van de intervisiegroepen bijgewoond om de duidelijke structuur en regels goed in te voeren.
Dankzij de bijdrage van Joke is de sfeer veilig en duidelijk. Dit komt ten goede aan het teamgevoel.
Lenne van de Merwe, beleidsmedewerker afdeling Welzijnszaken Gemeente ZwijndrechtJoke Tacoma houdt zich aan de gedragscodes van:
 • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
 • Noloc (Vereniging voor Loopbaanprofessionals)
logo NIP logo NolocWaarom kiezen klanten voor Tacoma Coaching?
 • Joke Tacoma begeleidt sinds 2003 intervisiegroepen en heeft een succesvol intervisiemodel
 • Joke Tacoma is chemicus en psycholoog, ze kan daardoor problemen van meerdere kanten belichten
 • Joke Tacoma heeft ruim 300 organisaties begeleid in het verbeteren van hun managementsystemen
 • Joke Tacoma is sinds 2007 psycholoog en gespecialiseerd in positieve psychologie
 • het motto van Tacoma Coaching is: als je iemand echt wilt helpen geef je hem geen vis, maar leer je hem vissen
 • de klanttevredenheid van Tacoma Coaching is gemiddeld een dikke acht

zbl veld
Tacoma Coaching haalt het beste in mensen naar boven


Tacoma Coaching, Hoge Filterweg 180, 3063 KC Rotterdam
06-3629 8142, 010-452 1923, info@tacomacoaching.nl

KvK 24332213

algemene voorwaarden

privacy verklaringValide CSS!